ReadyPlanet.com


ผลการทดสอบเลขคำนวณ


  

 • หวยหุ้นเลขเด็ด 99%


 • อ.วรางคณา TEL.080-6945039

 

ผลการทดสอบเลขคำนวณ

 
ผู้ตั้งกระทู้ อ.วรางคณา กระทู้ตั้งโดยเว็บมาสเตอร์ :: วันที่ลงประกาศ 2013-09-23 22:49:27


1 2 »

ความคิดเห็นที่ 1 (3520820)

 

ผลการทดสอบเลขคำนวณ

 


      
ผู้แสดงความคิดเห็น อ.วรางคณา วันที่ตอบ 2013-10-05 18:37:47


ความคิดเห็นที่ 2 (3626917)

 

เลขเด็ดทั้งวัน
ประจำวันที่ 21/4/57
เด่น เน้น 0-8 รอง 1-9
80-83-89-84-81-82-86
13-19-14-12-10-15-17
03-09-04-02-06
93-94-92-96-95
ขอให้ทุกท่านโชคดี

                                                                              (เลขคำนวณปกติ )  

 

ผู้แสดงความคิดเห็น อ,วรางคณา วันที่ตอบ 2014-04-25 18:25:51


ความคิดเห็นที่ 3 (3626918)

 

เลขเด็ดทั้งวัน
ประจำวันที่ 21/4/57
เด่น เน้น 0-8 รอง 1-9
80-83-89-84-81-82-86
13-19-14-12-10-15-17
03-09-04-02-06
93-94-92-96-95
ขอให้ทุกท่านโชคดี

                                                                                       (รอบเที่ยง)

ผู้แสดงความคิดเห็น อ,วรางคณา วันที่ตอบ 2014-04-25 18:34:11


ความคิดเห็นที่ 4 (3626919)

 

เลขเด็ดทั้งวัน
ประจำวันที่ 21/4/57
เด่น เน้น 0-8 รอง 1-9
80-83-89-84-81-82-86
13-19-14-12-10-15-17
03-09-04-02-06
93-94-92-96-95
ขอให้ทุกท่านโชคดี

                                                                                             (เย็น)

ผู้แสดงความคิดเห็น อ,วรางคณา วันที่ตอบ 2014-04-25 18:42:49


ความคิดเห็นที่ 5 (3626951)

เลขเด็ด 90%

เด่นทั้งวัน ประจำวันที่ 22/4/57

เด่นเน้น 4-1รอง 9-6  

42 40 43 48 47 44 49 46 45

11 15 12 10 14 13 17 18

93 92 90 91 97 99

62 60 63 61 69 67

ขอให้ทุกท่านโชคดี

 (เลขคำนวณปกติ) 

ผู้แสดงความคิดเห็น อ,วรางคณา วันที่ตอบ 2014-04-26 08:47:10


ความคิดเห็นที่ 6 (3626952)

เลขเด็ด 90%

เด่นทั้งวัน ประจำวันที่ 22/4/57

เด่น เน้น 4-1  รอง 9-6

     42 40 43 48 47 44 49 46 45  

11 15 12 10 14 13 17 18

92 90 93 91 97 99

62 60 63 61 69 67

ขอให้ทุกท่านโชคดี

(รอบเช้า)

ผู้แสดงความคิดเห็น อ,วรางคณา วันที่ตอบ 2014-04-26 08:49:05


ความคิดเห็นที่ 7 (3626953)

เลขเด็ด 90%

เด่นทั้งวัน ประจำวันที่ 22/4/57

เด่น เน้น 4- รอง 9-6

42 40 43 48 47 44 49 46 45

11 15 12 10 14 13 17 18

92 90 93 91 97 99

62 60 63 61 69 67

ขอให้ทุกท่านโชคดี

(รอบเที่ยง)

 

ผู้แสดงความคิดเห็น อ,วรางคณา วันที่ตอบ 2014-04-26 08:52:01


ความคิดเห็นที่ 8 (3626954)

เลขเด็ด 90%

เด่นทั้งวัน ประจำวันที่ 22/4/57

เด่น เน้น 4- รอง 9-6

42 40 43 48 47 44 49 46 45

11 15 12 10 14 13 17 18   

92 90 93 91 97 99

6260 63 61 69 67

ขอให้ทุกท่านโชคดี

(รอบบ่าย)

ผู้แสดงความคิดเห็น อ,วรางคณา วันที่ตอบ 2014-04-26 08:54:02


ความคิดเห็นที่ 9 (3626956)

 

เลขเด็ด  90%

เล่นทั้งวันประจำวันที่ 23/4/57

เด่นทั้วัน 0-1-6-8

86-84-85-82-80-98-88-78-83  

18-16-14-15-12-10-11-13

64-65-62-63-67

60-04-05-02-07

ให้พิสูจน์กันระยะหนึ่ง

ขอให้ทุกท่านโชคดี

(เลขคำนวณปกติ)  

 

ผู้แสดงความคิดเห็น อ,วรางคณา วันที่ตอบ 2014-04-26 09:48:56


ความคิดเห็นที่ 10 (3626957)

เลขเด็ด  90%

เล่นทั้งวันประจำวันที่ 23/4/57

เด่นทั้วัน 0-1-6-8

86-84-85-82-80-98-88-78-83  

18-16-14-15-12-10-11-13

64-65-62-63-67  

60-04-05-02-07

ให้พิสูจน์กันระยะหนึ่ง

ขอให้ทุกท่านโชคดี

(รอบเช้า)

 

ผู้แสดงความคิดเห็น อ,วรางคณา วันที่ตอบ 2014-04-26 10:09:07


ความคิดเห็นที่ 11 (3626959)

เลขเด็ด  90%

เล่นทั้งวันประจำวันที่ 23/4/57

เด่นทั้วัน 0-1-6-8

86-84-85-82-80-98-88-78-83  

18-16-14-15-12-10-11-13

64-65-62-63-67  

60-04-05-02-07

ให้พิสูจน์กันระยะหนึ่ง

ขอให้ทุกท่านโชคดี

(รอบเที่ยง)

ผู้แสดงความคิดเห็น อ,วรางคณา วันที่ตอบ 2014-04-26 10:13:13


ความคิดเห็นที่ 12 (3626960)

เลขเด็ด  90%

เล่นทั้งวันประจำวันที่ 23/4/57

เด่นทั้วัน 0-1-6-8

86-84-85-82-80-98-88-78-83  

18-16-14-15-12-10-11-13

64-65-62-63-67  

60-04-05-02-07

ให้พิสูจน์กันระยะหนึ่ง

ขอให้ทุกท่านโชคดี

(รอบบ่าย)

ผู้แสดงความคิดเห็น อ,วรางคณา วันที่ตอบ 2014-04-26 10:16:47


ความคิดเห็นที่ 13 (3626962)

เลขเด็ด  90%

เล่นทั้งวันประจำวันที่ 24/4/57

เด่นทั้งวัน 0-1-2-9

92-94-95-91-96-79-89-93-90

02-04-05-01-06-07-00

24-25-26-23-27-28

12-14-15-16-13-18

ให้พิสูจน์กันระยะหนึ่ง

 ขอให้ทุกท่านโชคด

( เลขคำนวณปกติ ) 

ผู้แสดงความคิดเห็น อ,วรางคณา วันที่ตอบ 2014-04-26 10:22:33


ความคิดเห็นที่ 14 (3626964)

 

เลขเด็ด  90%

เล่นทั้งวันประจำวันที่ 24/4/57

เด่นทั้งวัน 0-1-2-9

92-94-95-91-96-79-89-93-90

02-04-05-01-06-07-00

24-25-26-23-27-28

12-14-15-16-13-18

ให้พิสูจน์กันระยะหนึ่ง

 ขอให้ทุกท่านโชคดี

(  รอบเช้า)  

ผู้แสดงความคิดเห็น อ,วรางคณา วันที่ตอบ 2014-04-26 10:27:45


ความคิดเห็นที่ 15 (3626965)

เลขเด็ด  90%

เล่นทั้งวันประจำวันที่ 24/4/57

เด่นทั้งวัน 0-1-2-9

92-94-95-91-96-79-89-93-90

02-04-05-01-06-07-00

24-25-26-23-27-28

12-14-15-16-13-18

ให้พิสูจน์กันระยะหนึ่ง

 ขอให้ทุกท่านโชคดี

(รอบเที่ยง)

ผู้แสดงความคิดเห็น อ,วรางคณา วันที่ตอบ 2014-04-26 10:31:09


ความคิดเห็นที่ 16 (3626966)

เลขเด็ด  90%

เล่นทั้งวันประจำวันที่ 24/4/57

เด่นทั้งวัน 0-1-2-9

92-94-95-91-96-79-89-93-90-94

02-04-05-01-06-07-00

24-25-26-23-27-28

12-14-15-16-13-18

ให้พิสูจน์กันระยะหนึ่ง

 ขอให้ทุกท่านโชคดี

(รอบบ่าย)

ผู้แสดงความคิดเห็น อ,วรางคณา วันที่ตอบ 2014-04-26 10:34:09


ความคิดเห็นที่ 17 (3626967)

เลขเด็ด  90%

เล่นทั้งวันประจำวันที่ 24/4/57

เด่นทั้งวัน 0-1-2-9

92-94-95-91-96-79-89-93-90-94

02-04-05-01-06-07-00

24-25-26-23-27-28

12-14-15-16-13-18

ให้พิสูจน์กันระยะหนึ่ง

 ขอให้ทุกท่านโชคดี

(รอบเย็น)

ผู้แสดงความคิดเห็น อ,วรางคณา วันที่ตอบ 2014-04-26 10:36:25


ความคิดเห็นที่ 18 (3626968)

เลขเด็ด  90%

เล่นทั้งวันประจำวันที่ 25/4/57

เด่นทั้งวัน 1-2-3-5

05-45-59-35-25-15-55-65-75

31-23-30-34-39-36-33-73-38

21-20-23-24-29-22-26

10-13-14-19-16-81-11

ให้พิสูจน์กันระยะหนึ่ง

 ขอให้ทุกท่านโชคดี

(เลขคำนวณปกตฺิ)

ผู้แสดงความคิดเห็น อ,วรางคณา วันที่ตอบ 2014-04-26 10:43:12


ความคิดเห็นที่ 19 (3626970)

เลขเด็ด  90%

เล่นทั้งวันประจำวันที่ 25/4/57

เด่นทั้งวัน 1-2-3-5

05-45-59-35-25-15-55-65-75

31-23-30-34-39-36-33-73-38

21-20-23-24-29-22-26-20

10-13-14-19-16-81-11

ให้พิสูจน์กันระยะหนึ่ง

 ขอให้ทุกท่านโชคดี

(รอบเช้า)

ผู้แสดงความคิดเห็น อ,วรางคณา วันที่ตอบ 2014-04-26 10:46:43


ความคิดเห็นที่ 20 (3626971)

เลขเด็ด  90%

เล่นทั้งวันประจำวันที่ 25/4/57

เด่นทั้งวัน 1-2-3-5

05-45-59-35-25-15-55-65-75

31-23-30-34-39-36-33-73-38

21-20-23-24-29-22-26-20

10-13-14-19-16-81-11

ให้พิสูจน์กันระยะหนึ่ง

 ขอให้ทุกท่านโชคดี

(รอบเที่ยง)

ผู้แสดงความคิดเห็น อ,วรางคณา วันที่ตอบ 2014-04-26 10:49:49


ความคิดเห็นที่ 21 (3626972)

เลขเด็ด  90%

เล่นทั้งวันประจำวันที่ 25/4/57

เด่นทั้งวัน 1-2-3-5

05-45-59-35-25-15-55-65-75

31-23-30-34-39-36-33-73-38

21-20-23-24-29-22-26-20

10-13-14-19-16-81-11

ให้พิสูจน์กันระยะหนึ่ง

 ขอให้ทุกท่านโชคดี

(รอบบ่าย)

ผู้แสดงความคิดเห็น อ,วรางคณา วันที่ตอบ 2014-04-26 10:52:26


ความคิดเห็นที่ 22 (3626973)

เลขเด็ด  90%

เล่นทั้งวันประจำวันที่ 25/4/57

เด่นทั้งวัน 1-2-3-5

05-45-59-35-25-15-55-65-75

31-23-30-34-39-36-33-73-38

21-20-23-24-29-22-26-20

10-13-14-19-16-81-11

ให้พิสูจน์กันระยะหนึ่ง

 ขอให้ทุกท่านโชคดี

(รอบเย็น)

ผู้แสดงความคิดเห็น อ,วรางคณา วันที่ตอบ 2014-04-26 10:55:32


ความคิดเห็นที่ 23 (3627443)

เลขเด็ด  90%

เล่นทั้งวันประจำวันที่ 28/4/57

เด่นทั้งวัน 3-5-7-9

53-59-75-25-05-45-58-15-56

99-90-93-98-97-92-94-91

47-17-78-76-77-73-72-70

31-43-83-23-30-34

ให้พิสูจน์กันระยะหนึ่ง

 ขอให้ทุกท่านโชคดี

(เลขคำนวณปกติ)

ผู้แสดงความคิดเห็น อ,วรางคณา วันที่ตอบ 2014-04-28 17:15:23


ความคิดเห็นที่ 24 (3627448)

เลขเด็ด  90%

เล่นทั้งวันประจำวันที่ 28/4/57

เด่นทั้งวัน 3-5-7-9

53-59-75-25-05-45-58-15-56

99-90-93-98-97-92-94-91

47-17-78-76-77-73-72-70

31-43-83-23-30-34

ให้พิสูจน์กันระยะหนึ่ง

 ขอให้ทุกท่านโชคดี

(รอบเช้า)

ผู้แสดงความคิดเห็น อ,วรางคณา วันที่ตอบ 2014-04-28 17:17:14


ความคิดเห็นที่ 25 (3627451)

เลขเด็ด  90%

เล่นทั้งวันประจำวันที่ 28/4/57

เด่นทั้งวัน 3-5-7-9

53-59-75-25-05-45-58-15-56

99-90-93-98-97-92-94-91

47-17-78-76-77-73-72-70

31-43-83-23-30-34

ให้พิสูจน์กันระยะหนึ่ง

 ขอให้ทุกท่านโชคดี

(รอบเที่ยง)

ผู้แสดงความคิดเห็น อ,วรางคณา วันที่ตอบ 2014-04-28 17:18:48


ความคิดเห็นที่ 26 (3627452)

 

เลขเด็ด  90%

เล่นทั้งวันประจำวันที่ 28/4/57

เด่นทั้งวัน 3-5-7-9

53-59-75-25-05-45-58-15-56

99-90-93-98-97-92-94-91

47-17-78-76-77-73-72-70

31-43-83-23-30-34

ให้พิสูจน์กันระยะหนึ่ง

 ขอให้ทุกท่านโชคดี

(รอบบ่าย)

ผู้แสดงความคิดเห็น อ,วรางคณา วันที่ตอบ 2014-04-28 17:21:33


ความคิดเห็นที่ 27 (3627453)

เลขเด็ด  90%

เล่นทั้งวันประจำวันที่ 28/4/57

เด่นทั้งวัน 3-5-7-9

53-59-75-25-05-45-58-15-56

99-90-93-98-97-92-94-91

47-17-78-76-77-73-72-70

31-43-83-23-30-34

ให้พิสูจน์กันระยะหนึ่ง

 ขอให้ทุกท่านโชคดี

(รอบเย็น)

ผู้แสดงความคิดเห็น อ,วรางคณา วันที่ตอบ 2014-04-28 17:24:27


ความคิดเห็นที่ 28 (3627720)

เลขเด็ด  90%

เล่นทั้งวันประจำวันที่ 29/4/57

เด่นทั้งวัน 1-4-7-8

28-83-58-86-78-08-88-98-48-18

70-74-75-76-79-71-72-73-77

34-24-44-40-45-46-49

01-13-19-61-12-14-15

ให้พิสูจน์กันระยะหนึ่ง

 ขอให้ทุกท่านโชคดี

(เลขคำนวณปกติ)

ผู้แสดงความคิดเห็น อ,วรางคณา วันที่ตอบ 2014-04-29 17:29:05


ความคิดเห็นที่ 29 (3627721)

เลขเด็ด  90%

เล่นทั้งวันประจำวันที่ 29/4/57

เด่นทั้งวัน 1-4-7-8

28-83-58-86-78-08-88-98-48-18

70-74-75-76-79-71-72-73-77

34-24-44-40-45-46-49

01-13-19-61-12-14-15

ให้พิสูจน์กันระยะหนึ่ง

 ขอให้ทุกท่านโชคดี

(รอบเช้า)

ผู้แสดงความคิดเห็น อ,วรางคณา วันที่ตอบ 2014-04-29 17:30:38


ความคิดเห็นที่ 30 (3627723)

เลขเด็ด  90%

เล่นทั้งวันประจำวันที่ 29/4/57

เด่นทั้งวัน 1-4-7-8

28-83-58-86-78-08-88-98-48-18

70-74-75-76-79-71-72-73-77

34-24-44-40-45-46-49

01-13-19-61-12-14-15

ให้พิสูจน์กันระยะหนึ่ง

 ขอให้ทุกท่านโชคดี

(รอบบ่าย)

ผู้แสดงความคิดเห็น อ,วรางคณา วันที่ตอบ 2014-04-29 17:31:35


ความคิดเห็นที่ 31 (3627724)

เลขเด็ด  90%

เล่นทั้งวันประจำวันที่ 29/4/57

เด่นทั้งวัน 1-4-7-8

28-83-58-86-78-08-88-98-48-18

70-74-75-76-79-71-72-73-77

34-24-44-40-45-46-49

01-13-19-61-12-14-15

ให้พิสูจน์กันระยะหนึ่ง

 ขอให้ทุกท่านโชคดี

(รอบเย็น)

ผู้แสดงความคิดเห็น อ,วรางคณา วันที่ตอบ 2014-04-29 17:32:57


ความคิดเห็นที่ 32 (3628120)

เลขเด็ด  90%

เล่นทั้งวันประจำวันที่ 30/4/57

เด่นทั้งวัน 1-4-7-8

73-71-75-72-78-76-70-77

48-47-41-45-42-48-46-40

83-81-85-82-86-88

13-15-12-16-10-91

ให้พิสูจน์กันระยะหนึ่ง

 ขอให้ทุกท่านโชคดี

(เลขคำนวณปกติ)

ผู้แสดงความคิดเห็น อ,วรางคณา วันที่ตอบ 2014-04-30 21:45:33


ความคิดเห็นที่ 33 (3628121)

เลขเด็ด  90%

เล่นทั้งวันประจำวันที่ 30/4/57

เด่นทั้งวัน 1-4-7-8

73-71-75-72-78-76-70-77

48-47-41-45-42-48-46-40

83-81-85-82-86-88

13-15-12-16-10-91

ให้พิสูจน์กันระยะหนึ่ง

 ขอให้ทุกท่านโชคดี

(รอบเช้า)

ผู้แสดงความคิดเห็น อ,วรางคณา วันที่ตอบ 2014-04-30 21:47:23


ความคิดเห็นที่ 34 (3628122)

เลขเด็ด  90%

เล่นทั้งวันประจำวันที่ 30/4/57

เด่นทั้งวัน 1-4-7-8

73-71-75-72-78-76-70-77

48-47-41-45-42-48-46-40

83-81-85-82-86-88

13-15-12-16-10-91

ให้พิสูจน์กันระยะหนึ่ง

 ขอให้ทุกท่านโชคดี   

 (รอบเที่ยง)    

ผู้แสดงความคิดเห็น อ,วรางคณา วันที่ตอบ 2014-04-30 21:49:30


ความคิดเห็นที่ 35 (3628123)

เลขเด็ด  90%

เล่นทั้งวันประจำวันที่ 30/4/57

เด่นทั้งวัน 1-4-7-8

73-71-75-72-78-76-70-77

48-47-41-45-42-48-46-40

83-81-85-82-86-88

13-15-12-16-10-91

ให้พิสูจน์กันระยะหนึ่ง

 ขอให้ทุกท่านโชคดี   

 (รอบเย็น)    

ผู้แสดงความคิดเห็น อ,วรางคณา วันที่ตอบ 2014-04-30 21:52:04


ความคิดเห็นที่ 36 (3628665)

เลขเด็ด  90%

เล่นทั้งวันประจำวันที่ 2/5/57

เด่นทั้งวัน 1-2-5-8

22-27-23-21-25-26-29-24-20

78-38-18-58-68-08-89-28-

57-53-56-50-59-54-55

17-13-15-16-10-19-14

ให้พิสูจน์กันระยะหนึ่ง

 ขอให้ทุกท่านโชคดี

(เลขคำนวณปกติ)

ผู้แสดงความคิดเห็น อ,วรางคณา วันที่ตอบ 2014-05-03 14:15:36


ความคิดเห็นที่ 37 (3628666)

เลขเด็ด  90%

เล่นทั้งวันประจำวันที่ 2/5/57

เด่นทั้งวัน 1-2-5-8

22-27-23-21-25-26-29-24-20

78-38-18-58-68-08-89-28-

57-53-56-50-59-54-55

17-13-15-16-10-19-14

ให้พิสูจน์กันระยะหนึ่ง

 ขอให้ทุกท่านโชคดี

(รอบเช้า)

ผู้แสดงความคิดเห็น อ,วรางคณา วันที่ตอบ 2014-05-03 14:20:25


ความคิดเห็นที่ 38 (3628667)

เลขเด็ด  90%

เล่นทั้งวันประจำวันที่ 2/5/57

เด่นทั้งวัน 1-2-5-8

 22-27-23-21-25-26-29-24-20 

 78-38-18-58-68-08-89-28- 

57-53-56-50-59-54-55

 17-13-15-16-10-19-14

ให้พิสูจน์กันระยะหนึ่ง

 ขอให้ทุกท่านโชคดี

(รอบเที่ยง)

ผู้แสดงความคิดเห็น อ,วรางคณา วันที่ตอบ 2014-05-03 14:22:12


ความคิดเห็นที่ 39 (3628668)

เลขเด็ด  90%

เล่นทั้งวันประจำวันที่ 2/5/57

เด่นทั้งวัน 1-2-5-8

 22-27-23-21-25-26-29-24-20 

 78-38-18-58-68-08-89-28- 

57-53-56-50-59-54-55

 17-13-15-16-10-19-14

ให้พิสูจน์กันระยะหนึ่ง

 ขอให้ทุกท่านโชคดี

(รอบบ่าย)

ผู้แสดงความคิดเห็น อ,วรางคณา วันที่ตอบ 2014-05-03 14:23:36


ความคิดเห็นที่ 40 (3628669)

เลขเด็ด  90%

เล่นทั้งวันประจำวันที่ 2/5/57

เด่นทั้งวัน 1-2-5-8

 22-27-23-21-25-26-29-24-20 

 78-38-18-58-68-08-89-28- 

57-53-56-50-59-54-55

 17-13-15-16-10-19-14

ให้พิสูจน์กันระยะหนึ่ง

 ขอให้ทุกท่านโชคดี

(รอบเย็น)

ผู้แสดงความคิดเห็น อ,วรางคณา วันที่ตอบ 2014-05-03 14:24:43


ความคิดเห็นที่ 41 (3629714)

 

หวยหุ้นไทยเปิดเช้า 6/5/57

1425.55 + 4.07 ช่อง 9 คู่ที่ 1 

1425.26 + 3.78 ชิอง 9 คู่ที่ 2

 


เลขเด็ด  90%

เล่นทั้งวันประจำวันที่ 6/5/57

เด่นทั้งวัน 3-6-7-9

61-62-63-64-65-66-68-69-60

71-72-74-76-75-77-78-79-70 

91-92-93-94-95-98-99-90

31-32-33-34-35-37-38-30

ให้พิสูจน์กันระยะหนึ่ง

 ขอให้ทุกท่านโชคดี

(รอบเช้า)


หวยหุ้นไทยปิดเที่ยง 6/5/57

1421.07 + 0.41 เลขเด็ด  90%

เล่นทั้งวันประจำวันที่ 6/5/57

เด่นทั้งวัน 3-6-7-9

61-62-63-64-65-66-68-69-60

71-72-74-76-75-77-78-7970 07 

91-92-93-94-95-98-99-90

31-32-33-34-35-37-38-30

ให้พิสูจน์กันระยะหนึ่ง

 ขอให้ทุกท่านโชคดี

(รอบเที่ยง)

 

 

 

หวยหุ้นไทยเปิดบ่าย 6/5/57

1420.69 + 0.79(ช่องตลาด)

1420.65 +0.83(ช่องมันนี่)

1420.64+0.84(ช่อง9ตัวที่1)

1420.08+1.40(ช่อง9ตัวที่2)


เลขเด็ด  90%

เล่นทั้งวันประจำวันที่ 6/5/57

เด่นทั้งวัน 3-6-7-9

61-62-63-64-65-66-68-69-60

71-72-74-76-75-77-78-7970 07 

91-92-93-94-95-98-99-90

31-32-33-34-35-37-38-30

ให้พิสูจน์กันระยะหนึ่ง

 ขอให้ทุกท่านโชคดี

(รอบบ่าย)


หวยหุ้นไทยปิดเย็น 6/5/57

1404.01 - 17.47 


เลขเด็ด  90%

เล่นทั้งวันประจำวันที่ 6/5/57

เด่นทั้งวัน 3-6-7-9

61-62-63-64-65-66-68-69-60

71-72-74-76-75-77-78-7970 07 

91-92-93-94-95-98-99-90

31-32-33-34-35-37-38-30

ให้พิสูจน์กันระยะหนึ่ง

 ขอให้ทุกท่านโชคดี

(รอบเย็น)

ผู้แสดงความคิดเห็น อ,วรางคณา วันที่ตอบ 2014-05-07 17:03:32


ความคิดเห็นที่ 42 (3629721)

เลขเด็ด  90%

เล่นทั้งวันประจำวันที่ 7/5/57

เด่นทั้งวัน 0-5-7-8

01-02-03-04-06-07-08-09-00

51-52-53-54-55-56-58-59-50

81-82-83-84-86-87-88-89-

71-72-73-74-75-76-79-

ให้พิสูจน์กันระยะหนึ่ง

 ขอให้ทุกท่านโชคดี

(เลขคำนวณปกติ)

 

 

ผลหวยหุ้นไทยเปิดเช้า 6/5/57

1390.07 -14.94 ช่อง 9 คู่ที่ 1

1389.29 - 14.72 ชิอง 9 คู่ที่ 2

 

เลขเด็ด  90%

เล่นทั้งวันประจำวันที่ 7/5/57

เด่นทั้งวัน 0-5-7-8

01-02-03-04-06-07-08-09-00

51-52-53-54-55-56-58-59-50

81-82-83-84-86-87-88-89-

71-72-73-74-75-76-79-

ให้พิสูจน์กันระยะหนึ่ง

 ขอให้ทุกท่านโชคดี

(รอบเช้า)

 

 

 

ผลหวยหุ้นไทยปิดเที่ยง 6/5/57

1395.89 -8.12

 

เลขเด็ด  90%

เล่นทั้งวันประจำวันที่ 7/5/57

เด่นทั้งวัน 0-5-7-8

01-02-03-04-06-07-08-09-00

51-52-53-54-55-56-58-59-50

81-82-83-84-86-87-88-89-

71-72-73-74-75-76-79-

ให้พิสูจน์กันระยะหนึ่ง

 ขอให้ทุกท่านโชคดี

(รอบเที่ยง)

 

 

 

ผลหวยหุ้นไทยเปิดบ่าย 6/5/57

1397.06 - 6.95 ช่อง 9 คู่ที่ 1

1397.77- 6.24 ชิอง 9 คู่ที่ 2

 

เลขเด็ด  90%

เล่นทั้งวันประจำวันที่ 7/5/57

เด่นทั้งวัน 0-5-7-8

01-02-03-04-06-07-08-09-00

51-52-53-54-55-56-58-59-50

81-82-83-84-86-87-88-89-

71-72-73-74-75-76-79-

ให้พิสูจน์กันระยะหนึ่ง

 ขอให้ทุกท่านโชคดี

(รอบบ่าย)

 

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น อ,วรางคณา วันที่ตอบ 2014-05-07 17:17:11


ความคิดเห็นที่ 43 (3630219)

เลขเด็ด  90%

เล่นทั้งวันประจำวันที่ 8/5/57

เด่นทั้งวัน 1-5-7-9

91-92-93-94-96-97-98-99-90

71-72-73-74-75-76-77-78-70

11-12-13-14-15-16-18-10

52-53-54-55-56-58-59-50

ให้พิสูจน์กันระยะหนึ่ง

 ขอให้ทุกท่านโชคดี

(เลขคำนวณปกติ)

 

 

 

ผลหวยหุ้นไทยเปิดเช้า 8/5/57

 1398.84-3.77 ช่อง 9 คู่ที่ 1

  1399.68-2.93 ช่อง 9 คู่ที่ 2

เลขเด็ด  90%

เล่นทั้งวันประจำวันที่ 8/5/57

เด่นทั้งวัน 1-5-7-9

91-92-93-94-96-97-98-99-90

71-72-73-74-75-76-77-78-70

11-12-13-14-15-16-18-10

52-53-54-55-56-58-59-50

ให้พิสูจน์กันระยะหนึ่ง

 ขอให้ทุกท่านโชคดี

(รอบเช้า)

 

 

 

ผลหวยหุ้นไทยปิดเที่ยง 8/5/57

 1382.15-20.46

 

เลขเด็ด  90%

เล่นทั้งวันประจำวันที่ 8/5/57

เด่นทั้งวัน 1-5-7-9

91-92-93-94-96-97-98-99-90

71-72-73-74-75-76-77-78-70

11-12-13-14-15-16-18-10

52-53-54-55-56-58-59-50

ให้พิสูจน์กันระยะหนึ่ง

 ขอให้ทุกท่านโชคดี

(รอบเที่ยง)

 

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น อ,วรางคณา วันที่ตอบ 2014-05-08 22:41:21


ความคิดเห็นที่ 44 (3630701)

 เลขเด็ด  90%

เล่นทั้งวันประจำวันที่ 9/5/57

เด่นทั้งวัน 1-2-5-6

 11-12-13-14-16-17-18-19-10

 51-53-54-55-56-57-58-59-50

62-63-64-66-67-68-69-60-62

22-23-24-25-27-28-29-20

ให้พิสูจน์กันระยะหนึ่ง

 ขอให้ทุกท่านโชคดี

(เลขคำนวณปกติ)

ผู้แสดงความคิดเห็น อ,วรางคณา วันที่ตอบ 2014-05-10 22:01:23


ความคิดเห็นที่ 45 (3630702)

 

 • ผลหวยหุ้นไทยเปิดเช้า 9/5/57

   1377.13-13.89 ช่อง 9 คู่ที่ 1 

    1376 .44-2.58 ช่อง 9 คู่ที่ 2   

   

    เลขเด็ด  90%

  เล่นทั้งวันประจำวันที่ 9/5/57

  เด่นทั้งวัน -5-1-2-6

   11-12-13-14-16-17-18-19-10

   51-53-54-55-56-57-58-59-50

  62-63-64-66-67-68-69-60-62

  22-23-24-25-27-28-29-20

  ให้พิสูจน์กันระยะหนึ่ง

   ขอให้ทุกท่านโชคดี

  (รอบเช้า)

 •  ผลหวยหุ้นไทยเปิดเช้า 9/5/57

   1379.28+0.26

   

   

    เลขเด็ด  90%

  เล่นทั้งวันประจำวันที่ 9/5/57

  เด่นทั้งวัน -5-1-2-6

   11-12-13-14-16-17-18-19-10

   51-53-54-55-56-57-58-59-50

  62-63-64-66-67-68-69-60-62

  22-23-24-25-27-28-29-20

  ให้พิสูจน์กันระยะหนึ่ง

   ขอให้ทุกท่านโชคดี

  (รอบเที่ยง)

 •  ผลหวยหุ้นไทยเปิดบ่าย 9/5/57

   1378.06-0.96ช่อง 9 คู่ที่ 1 

    1374 .66-4.36 ช่อง 9 คู่ที่ 2   

   

    เลขเด็ด  90%

  เล่นทั้งวันประจำวันที่ 9/5/57

  เด่นทั้งวัน -5-1-2-6

   11-12-13-14-16-17-18-19-10

   51-53-54-55-56-57-58-59-50

  62-63-64-66-67-68-69-60-62

  22-23-24-25-27-28-29-20

  ให้พิสูจน์กันระยะหนึ่ง

   ขอให้ทุกท่านโชคดี

  (รอบ[บ่าย)

ผู้แสดงความคิดเห็น อ,วรางคณา วันที่ตอบ 2014-05-10 22:04:18


ความคิดเห็นที่ 46 (3630705)

 ผลหวยหุ้นไทยปิดเย็น 9/5/57

 1377.37+1.65

 

  เลขเด็ด  90%

เล่นทั้งวันประจำวันที่ 9/5/57

เด่นทั้งวัน -5-1-2-6

 11-12-13-14-16-17-18-19-10

 51-53-54-55-56-57-58-59-50

62-63-64-66-67-68-69-60-62

22-23-24-25-27-28-29-20

ให้พิสูจน์กันระยะหนึ่ง

 ขอให้ทุกท่านโชคดี

(รอบเย็น)

ผู้แสดงความคิดเห็น อ,วรางคณา วันที่ตอบ 2014-05-10 22:22:54


ความคิดเห็นที่ 47 (3633923)

 เลขเด็ด  90%

เล่นทั้งวันประจำวันที่ 12/5/57

เด่นทั้งวัน  1-3-4-9

 11-12-13-14-15-16-17-18-10

 32-33-34-35-36-37-38-39-30

42-44-45-46-47-48-49-40

91-92-95-96-97-98-99-90

ให้พิสูจน์กันระยะหนึ่ง

 ขอให้ทุกท่านโชคดี

(เลขคำนวณปกติ)

ผู้แสดงความคิดเห็น อ,วรางคณา วันที่ตอบ 2014-05-13 07:40:30


ความคิดเห็นที่ 48 (3633926)

 

ผลหวยหุ้นไทยเปิดเช้า 12/5/57

    1375.99-1.38 ช่อง 9 คู่ที่ 1 

  1377 .77-0.40 ช่อง 9 คู่ที่ 2

 

 เลขเด็ด  90%

เล่นทั้งวันประจำวันที่ 12/5/57

เด่นทั้งวัน  1-3-4-9

 11-12-13-14-15-16-17-18-10

 32-33-34-35-36-37-38-39-30

42-44-45-46-47-48-49-40

91-92-95-96-97-98-99-90

ให้พิสูจน์กันระยะหนึ่ง

 ขอให้ทุกท่านโชคดี

(รอบเช้า)

 

 

   
 
 

 

   

 

 

ผลหวยหุ้นไทยเปิดบ่าย 12/5/57

    1371.30-6.07 ช่อง 9 คู่ที่ 1 

  1371 .03-6.34 ช่อง 9 คู่ที่ 2

 

 เลขเด็ด  90%

เล่นทั้งวันประจำวันที่ 12/5/57

เด่นทั้งวัน  1-3-4-9

 11-12-13-14-15-16-17-18-10

 32-33-34-35-36-37-38-39-3030

42-44-45-46-47-48-49-40

91-92-95-96-97-98-99-90

ให้พิสูจน์กันระยะหนึ่ง

 ขอให้ทุกท่านโชคดี

(รอบบ่าย)

 

 

   

 

 

 

 

ผลหวยหุ้นไทยปิดเย็น 12/5/57

    1375.14-6.23 

 

 เลขเด็ด  90%

เล่นทั้งวันประจำวันที่ 12/5/57

เด่นทั้งวัน  1-3-4-9

 11-12-13-14-15-16-17-18-10

 32-33-34-35-36-37-38-39-3030

42-44-45-46-47-48-49-40

91-92-95-96-97-98-99-90

ให้พิสูจน์กันระยะหนึ่ง

 ขอให้ทุกท่านโชคดี

(รอบเย็น)

ผู้แสดงความคิดเห็น อ,วรางคณา วันที่ตอบ 2014-05-13 07:43:01


ความคิดเห็นที่ 49 (3634421)

 เลขเด็ด  90%

เล่นทั้งวันประจำวันที่ 14/5/57

เด่นทั้งวัน  0-5-8-9

 01-02-03-04-05-06-07-09-00

 81-82-83-84-86-87-88-89-80

51-52-53-54-55-56-57-58

91-9-93-94-95-96-97-99

ให้พิสูจน์กันระยะหนึ่ง

 ขอให้ทุกท่านโชคดี

(เลขคำนวณปกติ)

ผู้แสดงความคิดเห็น อ,วรางคณา วันที่ตอบ 2014-05-14 18:29:31


ความคิดเห็นที่ 50 (3634422)

 

 •  ผลหวยหุ้นไทยเปิดเช้า 14/5/57

      1381.86+6.72 ช่อง 9 คู่ที่ 1 

    1382.33+7.19ช่อง 9 คู่ที่ 2

   

   เลขเด็ด  90%

  เล่นทั้งวันประจำวันที่ 14/5/57

  เด่นทั้งวัน  0-5-8-9

   01-02-03-04-05-06-07-09-00

   81-82-83-84-86-87-88-89-80

  51-52-53-54-55-56-57-58

  91-9-93-94-95-96-97-99

  ให้พิสูจน์กันระยะหนึ่ง

   ขอให้ทุกท่านโชคดี

  (รอบเช้า)

 •  ผลหวยหุ้นไทยปิดเที่ยง 14/5/57

      1389.65+14.51  

    

   เลขเด็ด  90%

  เล่นทั้งวันประจำวันที่ 14/5/57

  เด่นทั้งวัน  0-5-8-9

   01-02-03-04-05-06-07-09-00

   81-82-83-84-86-87-88-89-80

  51-52-53-54-55-56-57-58

  91-9-93-94-95-96-97-99

  ให้พิสูจน์กันระยะหนึ่ง

   ขอให้ทุกท่านโชคดี

  (รอบเเที่ยง) 

 •   ผลหวยหุ้นไทยเปิดบ่าย14/5/57

      1389.02+6.88 ช่อง 9 คู่ที่ 1 

   1382.58+7.44ช่อง 9 คู่ที่ 2

   

   เลขเด็ด  90%

  เล่นทั้งวันประจำวันที่ 14/5/57

  เด่นทั้งวัน  0-5-8-9

   01-02-03-04-05-06-07-09-00

   81-82-83-84-86-87-88-89-80

  51-52-53-54-55-56-57-58

  91-9-93-94-95-96-97-99

  ให้พิสูจน์กันระยะหนึ่ง

   ขอให้ทุกท่านโชคดี

  (รอบบ่าย) 

 •  

   ผลหวยหุ้นไทยปิดเย็น14/5/57

      1396.03+20.89  

   

   

   เลขเด็ด  90%

  เล่นทั้งวันประจำวันที่ 14/5/57

  เด่นทั้งวัน  0-5-8-9

   01-02-03-04-05-06-07-09-00

   81-82-83-84-86-87-88-89-80

  51-52-53-54-55-56-57-58

  91-9-93-94-95-96-97-99

  ให้พิสูจน์กันระยะหนึ่ง

   ขอให้ทุกท่านโชคดี

   

ผู้แสดงความคิดเห็น อ,วรางคณา วันที่ตอบ 2014-05-14 18:34:331 2 »


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2013 หวยหุ้นเลขเด็ดทีม All Rights Reserved.