ReadyPlanet.com


เลขเด็ดตัวเดียว 90%


หวยหุ้นเลขเด็ด 99%


 

สวัสดีสมาชิกเลขเด็ดตัวเดียวทุกท่าน

สวัสดีสมาชิกเลขเด็ดตัวเดียวทุุกท่าน

 ผู้ตั้งกระทู้ อ.วรางคณา :: วันที่ลงประกาศ 2013-09-24 12:55:31


1

ความคิดเห็นที่ 1 (3520724)

 

สวัสดีสมาชิกทุกท่าน

ตอนนี้ ทางหวยหุ้นเลขเด็ด ได้มีสูตรของเลขตัวเดียว

                         เลขตัวเดียวบนอย่างเดียวตอนนี้ได้สูตรใหม่ที่พัตนามาตามขั้นตอน และวันนี้ทางเว็บได้มีความแม่นยำถึง99.99% ทุกวันก่อนจะเล่นทางเว็บได้บอกยืนยันความแม่นยำในแต่วันให้ทุกท่านได้ทราบทุกวัน วันที่ทางเว็บยืนยัน 99.99%  สวนมากถูกแน่นอน ทำให้สมาชิกสามาเล่นได้กำไรมาก เป็นข้อดีต่อสมาชิกมากๆๆ ก็ลองเข้ามาพิสูจน์กันดู ขอให้ทุกกท่านโชคดี

มีเลขตัวเดียวบน สมาชิก ทุกท่านสามารถ ที่จะเข้ามาดูได้ที่หอังนี้ เพราะเดียวจะสรุปผลในแต่ละวันไว้ให้ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการเลล่นครั้งต่อไป เลขตัวเดียว เล่นทั้งวัน เข้าแล้วหยุด การเล่นในแต่ละครั้ง หรือในแต่ละวันควรเล่นไปตามสเเต็บที่วางไว้ ไม่ควรเล่นมากเพราะเราคิดว่่าตัวเลขน่าจะเข้า และควรเล่นน้อย เพราะคิดว่าตัวเลขไม่น่าเข้า อาจจะ ทำให้เรา พลาดได้ทางที่ดีที่สุด สมาชิกทุกท่านต้องเล่นตามแผนที่เราได้วางไว้ และจะต้องเล่นเหมือนกันทุกวัน เมื่อถูกแล้ว ก็ควรจะมาเริ่มใหม่ และเมือเล่น เส็รจแล้วใน1อาทิตย์ ควรสรุปออกมา 1 ครัง ดูว่ามีการกำไรหรือขาดทุน  ได้ผลออกมาเป็นแบบไหน อาทิตย์ต่อไปต้องการจะเปลี่แผนการเล่นเป็นแบบไหน เราสามารถที่จะเปลี่แผนการเล่นได้ใหม่อีกคร้ัง  และเลขตัวเดียวทั้งบน  ถ้าบางท่านไม่ต้องการลงทุนมาก อยากจะเล่นแบบ สบาย ก็สามารถเล่นลอยเลฃตัวเดียวก็ได้ เพราะการซื้อในแต่ครั้งลงทุนน้อย แต่ลำดับการซื้อในแต่วันในแต่ละครั้ง ก็จะต้องเป็นไปตามขั้นตอน ที่ได้วางแผนไว้เช่นกัน การวางแผนในการเล่น มีความสำคัญมากเช่นกัน ขอให้สมาฃิกทุกท่านอย่างมองข้าม ก็ถ้ามีข้อมูลใหม่ๆทาง หวยหุ้นเลขเด็ด จะแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบถึงข้อมูลที่จะเพิ่มเติมให้ เพื่อเป็น ความรู้ในการเล่นดอ่ไป 

สถิติสูตรใหม่ย้อนหลังให้ดู ตั้งแต่วันที่ 28/8/2557-22/10/57เริ่มเล่นจริง 21/10/57เป็นต้นมา

 

ผู้แสดงความคิดเห็น อ.วรางคณา วันที่ตอบ 2013-10-05 09:39:40


ความคิดเห็นที่ 2 (3520847)

  

สวัสดีสมาชิกเลขเด็ดตัวเดียวทุกท่าน

พิสูจน์ฟรี  23/10/57 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น อ.วรางคณา วันที่ตอบ 2013-10-05 19:19:30


ความคิดเห็นที่ 3 (3535581)

เลขเด็ดตัวเดียว เลขบน

เลขฟรี

ประจำวันที่่ 29/8/57

6 

ผู้แสดงความคิดเห็น อ.วรางคณา วันที่ตอบ 2013-11-18 09:51:10


ความคิดเห็นที่ 4 (3535876)

เลขเด็ดตัวเดียว เลขบน

เลขฟรี

ประจำวันที่่ 1/9/57

1 

ผู้แสดงความคิดเห็น อ,วรางคณา วันที่ตอบ 2013-11-18 22:42:04


ความคิดเห็นที่ 5 (3536362)

 เลขเด็ดตัวเดียว เลขบน

เลขฟรี

ประจำวันที่่ 2/9/57

6 

ผู้แสดงความคิดเห็น อ.วรางคณา วันที่ตอบ 2013-11-20 06:30:05


ความคิดเห็นที่ 6 (3536814)

  เลขเด็ดตัวเดียว เลขบน

เลขฟรี

ประจำวันที่่ 3/9/57

2 

ผู้แสดงความคิดเห็น อ.วรางคณา วันที่ตอบ 2013-11-20 23:14:52


ความคิดเห็นที่ 7 (3537145)

   เลขเด็ดตัวเดียว เลขบน

เลขฟรี

ประจำวันที่่ 4/9/57

 1

ผู้แสดงความคิดเห็น อ.วรางคณา วันที่ตอบ 2013-11-21 20:39:46


ความคิดเห็นที่ 8 (3537817)

    เลขเด็ดตัวเดียว เลขบน

เลขฟรี

ประจำวันที่่ 5/9/57

1 

ผู้แสดงความคิดเห็น อ.วรางคณา วันที่ตอบ 2013-11-24 22:05:40


ความคิดเห็นที่ 9 (3538379)

     เลขเด็ดตัวเดียว เลขบน

เลขฟรี

ประจำวันที่่ 8/9/57

1 

ผู้แสดงความคิดเห็น อ.วรางคณา วันที่ตอบ 2013-11-25 20:35:13


ความคิดเห็นที่ 10 (3538933)

      เลขเด็ดตัวเดียว เลขบน

เลขฟรี

ประจำวันที่่ 9/9/57

2 

ผู้แสดงความคิดเห็น อ.วรางคณา วันที่ตอบ 2013-11-27 06:39:41


ความคิดเห็นที่ 11 (3539373)

  เลขเด็ดตัวเดียว เลขบน

เลขฟรี

ประจำวันที่่ 10/9/57

5

ผู้แสดงความคิดเห็น อ,วรางคณา วันที่ตอบ 2013-11-28 06:38:23


ความคิดเห็นที่ 12 (3539752)

   เลขเด็ดตัวเดียว เลขบน

เลขฟรี

ประจำวันที่่ 11/9/57

 2

ผู้แสดงความคิดเห็น อ.วรางคณา วันที่ตอบ 2013-11-28 22:10:38


ความคิดเห็นที่ 13 (3540188)

    เลขเด็ดตัวเดียว เลขบน

เลขฟรี

ประจำวันที่่ 12/9/57

 0

ผู้แสดงความคิดเห็น อ.วรางคณา วันที่ตอบ 2013-12-01 20:57:07


ความคิดเห็นที่ 14 (3540310)

     เลขเด็ดตัวเดียว เลขบน

เลขฟรี

ประจำวันที่่ 15/9/57

 3

ผู้แสดงความคิดเห็น อ.วรางคณา วันที่ตอบ 2013-12-02 23:09:34


ความคิดเห็นที่ 15 (3540585)

      เลขเด็ดตัวเดียว เลขบน

เลขฟรี

ประจำวันที่่ 16/9/57

 4

ผู้แสดงความคิดเห็น อ.วรางคณา วันที่ตอบ 2013-12-03 23:21:38


ความคิดเห็นที่ 16 (3541096)

       เลขเด็ดตัวเดียว เลขบน

เลขฟรี

ประจำวันที่่ 17/9/57

 5

ผู้แสดงความคิดเห็น อ.วรางคณา วันที่ตอบ 2013-12-05 21:06:16


ความคิดเห็นที่ 17 (3541592)

      เลขเด็ดตัวเดียว เลขบน

เลขฟรี

ประจำวันที่่ 18/9/57

 7

ผู้แสดงความคิดเห็น อ.วรางคณา วันที่ตอบ 2013-12-08 01:12:41


ความคิดเห็นที่ 18 (3541993)

      เลขเด็ดตัวเดียว เลขบน

เลขฟรี

ประจำวันที่่ 19/9/57

 1

ผู้แสดงความคิดเห็น อ.วรางคณา วันที่ตอบ 2013-12-10 22:58:01


ความคิดเห็นที่ 19 (3542399)

   เลขเด็ดตัวเดียว เลขบน

เลขฟรี

ประจำวันที่่ 22/9/57

 1

ผู้แสดงความคิดเห็น อ.วรางคณา วันที่ตอบ 2013-12-11 23:12:08


ความคิดเห็นที่ 20 (3542808)

    เลขเด็ดตัวเดียว เลขบน

เลขฟรี

ประจำวันที่่ 23/9/57

 1

ผู้แสดงความคิดเห็น อ.วรางคณา วันที่ตอบ 2013-12-13 06:48:40


ความคิดเห็นที่ 21 (3543400)

     เลขเด็ดตัวเดียว เลขบน

เลขฟรี

ประจำวันที่่ 24/9/57

 2

ผู้แสดงความคิดเห็น อ.วรางคณา วันที่ตอบ 2013-12-15 22:47:07


ความคิดเห็นที่ 22 (3543818)

      เลขเด็ดตัวเดียว เลขบน

เลขฟรี

ประจำวันที่่ 25/9/57

 1

ผู้แสดงความคิดเห็น อ.วรางคณา วันที่ตอบ 2013-12-16 22:03:02


ความคิดเห็นที่ 23 (3544212)

       เลขเด็ดตัวเดียว เลขบน

เลขฟรี

ประจำวันที่่ 26/9/57

 7

ผู้แสดงความคิดเห็น อ.วรางคณา วันที่ตอบ 2013-12-17 23:30:45


ความคิดเห็นที่ 24 (3544583)

        เลขเด็ดตัวเดียว เลขบน

เลขฟรี

ประจำวันที่่ 20/10/57

 1

ผู้แสดงความคิดเห็น อ.วรางคณา วันที่ตอบ 2013-12-19 00:19:34


ความคิดเห็นที่ 25 (3544941)

        เลขเด็ดตัวเดียว เลขบน

เลขฟรี

ประจำวันที่่ 21/10/57

 6

ผู้แสดงความคิดเห็น อ.วรางคณา วันที่ตอบ 2013-12-20 06:54:47


ความคิดเห็นที่ 26 (3545406)

         เลขเด็ดตัวเดียว เลขบน

เลขฟรี

ประจำวันที่่ 22/10/57

 1

ผู้แสดงความคิดเห็น อ.วรางคณา วันที่ตอบ 2013-12-23 07:06:04


ความคิดเห็นที่ 27 (3725246)

          เลขเด็ดตัวเดียว เลขบน

เลขฟรี

ประจำวันที่่ 24/10/57

 9 

ขออภัยวันนี้ลืมลงจะให้อีกครั้งวันจันทร์

ผู้แสดงความคิดเห็น อ.วรางคณา วันที่ตอบ 2014-10-23 10:32:05


ความคิดเห็นที่ 28 (3726370)

      เลขเด็ดตัวเดียว เลขบน

เลขฟรี

ประจำวันที่่ 27/10/57

0

1542.11+2.20ช่อง9คู่แรกเช้า

 1545.86+5.95ช่อง9คู่ที่สองเช้า

1545.86+5.95ปิดเที่ยง

1546.09+6.18ช่่อง9คู่แรกบ่าย

 1546.43+6.52ช่อง9คู่สองบ่าย 

 

1547.89+7.98ปิดเย็น

 

ผู้แสดงความคิดเห็น อ.วรางคณา วันที่ตอบ 2014-10-27 04:56:06


ความคิดเห็นที่ 29 (3726946)

       เลขเด็ดตัวเดียว เลขบน

เลขฟรี

ประจำวันที่่ 27/10/57

 9 

1549.39+1.50ช่อง9คู่แรกเช้า

 1549.01+1.12ช่อง9คู่ที่สองเช้า

1552.47+4.58ปิดเที่ยง

1554.13+6.24ช่่อง9คู่แรกบ่าย

 1554.23+6.34ช่อง9คู่สองบ่าย 

 

1556.53+8.64ปิดเย็น

ผู้แสดงความคิดเห็น อ.วรางคณา วันที่ตอบ 2014-10-28 06:56:51


ความคิดเห็นที่ 30 (3727474)

        เลขเด็ดตัวเดียว เลขบน

เลขฟรี

ประจำวันที่่ 29/10/57

 0 

1564.32+7.79ช่อง9คู่แรกเช้า

 1565.59+9.06ช่อง9คู่ที่สองเช้า

1565.59+9.06ปิดเที่ยง

1566.46+9.93ช่่อง9คู่แรกบ่าย

 1566.01+9.48ช่อง9คู่สองบ่าย 

 

1562.67+6.14ปิดเย็น

ผู้แสดงความคิดเห็น อ.วรางคณา วันที่ตอบ 2014-10-28 23:08:42


ความคิดเห็นที่ 31 (3727973)

       เลขเด็ดตัวเดียว เลขบน

เลขฟรี

ประจำวันที่่ 30/10/57

 0 

1566.09+3.42ช่อง9คู่แรกเช้า

 1566.13+3.46ช่อง9คู่ที่สองเช้า

1565.19+2.52ปิดเที่ยง

1565.72+3.05ช่่อง9คู่แรกบ่าย

 1565.80+3.13ช่อง9คู่สองบ่าย 

 

1565.35+2.68ปิดเย็น

ผู้แสดงความคิดเห็น อ.วรางคณา วันที่ตอบ 2014-10-29 22:04:13


ความคิดเห็นที่ 32 (3728424)

       เลขเด็ดตัวเดียว เลขบน

เลขฟรี

ประจำวันที่่ 31/10/57

 7

1570.48+5.13ช่อง9คู่แรกเช้า

 1571.15+5.80ช่อง9คู่ที่สองเช้า

1575.06+7.71ปิดเที่ยง

1574.20+8.85ช่่อง9คู่แรกบ่าย

 1574.80+8.45ช่อง9คู่สองบ่าย 

 

1584.16+18.81ปิดเย็น

ผู้แสดงความคิดเห็น อ.วรางคณา วันที่ตอบ 2014-10-30 20:48:27


ความคิดเห็นที่ 33 (3729384)

        เลขเด็ดตัวเดียว เลขบน

เลขฟรี

ประจำวันที่่ 3/11/57

 1

1584.78+5.60ช่อง9คู่แรกเช้า

 1584.91+5.73ช่อง9คู่ที่สองเช้า

1581.98+2.80ปิดเที่ยง

1581.49+2.31ช่่อง9คู่แรกบ่าย

 1580.84+1.66ช่อง9คู่สองบ่าย 

1585.15+5.97ปิดเย็น

ผู้แสดงความคิดเห็น อ.วรางคณา วันที่ตอบ 2014-11-02 22:44:08


ความคิดเห็นที่ 34 (3730417)

         เลขเด็ดตัวเดียว เลขบน

เลขฟรี

ประจำวันที่่ 3/11/57

 3

ผู้แสดงความคิดเห็น อ.วรางคณา วันที่ตอบ 2014-11-04 22:47:58


ความคิดเห็นที่ 35 (3730932)

          เลขเด็ดตัวเดียว เลขบน

เลขฟรี

ประจำวันที่่ 6/11/57

7

 1583.62+6.22ช่อง9คู่แรกเช้า

 1583.75+6.35ช่อง9คู่ที่สองเช้า

1580.89+3.49ปิดเที่ยง

1580.21+2.81ช่่อง9คู่แรกบ่าย

 1580.07+2.67ช่อง9คู่สองบ่าย 

 

1580.77+3.37ปิดเย็น

 3

ผู้แสดงความคิดเห็น อ.วรางคณา วันที่ตอบ 2014-11-05 22:09:47


ความคิดเห็นที่ 36 (3731516)

          เลขเด็ดตัวเดียว เลขบน

เลขฟรี

ประจำวันที่่ 7/11/57

6

 1584.93+4.16ช่อง9คู่แรกเช้า

 1584.09+3.32ช่อง9คู่ที่สองเช้า

1580.74+0.03ปิดเที่ยง

1580.49+0.28ช่่อง9คู่แรกบ่าย

 1579.99+0.78ช่อง9คู่สองบ่าย 

1578.37+2.40ปิดเย็น

ผู้แสดงความคิดเห็น อ.วรางคณา วันที่ตอบ 2014-11-07 06:15:421


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2013 หวยหุ้นเลขเด็ดทีม All Rights Reserved.